چین کابل گرمایش عایق بندی شده معدنی سازنده

PASIA INDUSTRIES LTD

———— گرمایش کابل MI

اخبار

February 19, 2021

کابل گرمایش عایق معدنی و بخاری آن در سیستم انرژی خورشیدی غلیظ استفاده می شود

نیروگاه های متمرکز نیروگاه خورشیدی (CSP) با استفاده از آینه ها ، انرژی خورشید را برای هدایت توربین های بخار سنتی یا موتورهایی که برق ایجاد می کنند متمرکز می کنند. انرژی حرارتی متمرکز در یک کارخانه CSP را می توان با استفاده از میانیوم مایع یا نمک مذاب منظم ذخیره و استفاده کرد تا در صورت نیاز ، شبانه روز ، برق تولید کند. کابل حرارتی MI برای استفاده از ردیابی گرما در امتداد خط لوله نمک مذاب و مخزن ذخیره سازی به طور خاص توسط شرکت Pasia تولید و ساخته شده است تا با کاربردهای متنوع در کارخانه های CSP ملاقات کند.

اطلاعات تماس