چین کابل گرمایش عایق بندی شده معدنی سازنده

PASIA INDUSTRIES LTD

———— گرمایش کابل MI

اخبار

March 16, 2021

نیروگاه هسته ای Rooppur در بنگلادش در حال ساخت و بهره برداری است

یک نیروگاه تجارتی تجاری با قرارداد ارائه شده توسط شرکت روسی ارائه دهنده فناوری در Rooppur بنگلادش در حال ساخت است که با 160 کیلومتری داکا پایتخت فاصله دارد.نیروگاه هسته ای Rooppur با 2 راکتور VVER-1200 و ظرفیت کل 2400 مگاوات برای تأمین برق کل کشور با بهره برداری از EPC فاز دوم در حال کار است.

 

کابل زرهی عایق شده با مواد معدنی می تواند برای فشار داخل جزیره ، رادیواکتیویته ، تشخیص دما برای اتصال به اتاق کنترل مرکزی در خارج از جزیره استفاده شود.

اطلاعات تماس