چین کابل گرمایش عایق بندی شده معدنی سازنده

PASIA INDUSTRIES LTD

———— گرمایش کابل MI

اخبار

August 20, 2020

کابل تشخیص عایق معدنی غلاف فولاد ضد زنگ مناقصه یک پروژه نیروگاه هسته ای هند

کابل تشخیص عایق معدنی غلاف فولاد ضد زنگ Pasia با موفقیت در مناقصه پروژه نیروگاه هسته ای هند شرکت کرد.

اطلاعات تماس